Sjekk om du står i manntallet - Storting- og sametingsvalget 2021

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. For å kunne stemme må du stå i manntallet. Manntallet i Kristiansund kommune er utlagt til offentlig ettersyn ved servicetorget, Vågeveien 4.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt til folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.  Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du har flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme i Kristiansund kommune.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret i kommunen. Klagen skal være skriftlig og begrunnet.