Skolefritidsordningen sommeren 2024

SFO-tilbudet i sommer

  • Uke 26: SFO-tilbud på egen skole for barn som går på Innlandet, Dalabrekka og Goma skole, Allanengen skole, Dale barneskole og Nordlandet barneskole. For barn bosatt på Frei (Bjerkelund skole, Frei skole og Rensvik skole) er SFO-tilbudet lagt til Rensvik skole.
  • Uke 27 og 28: Samlokalisering av SFO i lokalene til Dalabrekka og Goma skole
  • Uke 29 og 30: SFO er feriestengt
  • Uke 31 og 32: Samlokalisering av SFO i lokalene til Dalabrekka og Goma skole
  • Uke 33: SFO-tilbud på egen skole for barn som går på Innlandet, Dalabrekka og Goma skole, Allanengen skole, Dale barneskole og Nordlandet barneskole. For barn bosatt på Frei (Bjerkelund skole, Frei skole og Rensvik skole) er SFO-tilbudet lagt til Rensvik skole.