SMIL-midler

Søknadsfrist for spesielle miljøtilskudd i jordbruket er 1. mars 2024. Kommunen har fått tildelt kr. 40.000,- for 2024.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke SMIL-tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Lokale retningslinjer for Kristiansund kommune 2023-2026

Lokale retningslinjer for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for perioden 2023-2026 ble vedtatt i hovedutvalg for næring og omstilling den 06.12.2023, sak 3/23. Retningslinjene har før sluttbehandling vært på høring til faglagene og Statsforvalteren.

Retningslinjer SMIL for Kristiansund kommune 2023-2026 (PDF, 15 MB)

Søknader skal fra og med 2019 sendes inn digitalt: Altinn - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet