Søk tilskudd fra kulturmidlene 1. april

Kulturmidlene deles ut til lag, foreninger og organisasjoner som har kunst, kultur, idrett og friluftsliv som sin hovedoppgave/hovedformål.  

 

Søknadsskjema for allmenne kulturformål finner du her.

Søknadsskjema for idrett og friluftsliv finner du her.

Husk å sette deg inn i gjeldene retningslinjer (PDF, 132 kB) før du søker.

 

Det kan søkes om kulturmidler til følgende tiltak:

  • barn og ungdom
  • idrett og friluftsliv
  • sang og musikk
  • allmenne kulturformål
  • ytringskultur

 

Søknadsfrist: 1. april 2020 

 

Kulturmidlene deles ut i tråd med gjeldende planverk.  

Søknader sendes inn på nettskjema eller per post til: Kristiansund kommune, PB 178, 6501 Kristiansund. Skjema hentes på Servicetorget eller lastes ned.

 

Spørsmål kan rettes til post@kristiansund.kommune.no 

Kristiansund servicekontor: 71 57 40 00 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600