Søk tilskudd fra Kulturtanken til inkludering av barn og unge i kulturlivet

Kulturminister Abid Raja har lansert en ny tilskuddsordning som skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kulturaktiviteter. Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd på mellom 50.000 og 500.000.

Les mer og søk på Kulturtankens nettsider. Vil du ha råd til søknad eller budsjett? Kontakt kulturenheten.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600