Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kristiansund kommune har fått tildelt penger for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Tildelingssum for kommunen er for 2020 på kr. 200.000,-.

Utfyllende informasjon om ordningen finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/

I 2020 ble forskriften endret til at også eier av landbrukseiendom uten foretak kan innvilges SMIL-tilskudd, dersom det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen.

 

Søknadsfrist er 01.07.2020