Søknadsfristen nærmer seg. Støtte til etablering av egen bedrift eller videreutvikle en god idé?

Kommunalt næringsfond kan være det du trenger i en startsfase. Neste søknadsfrist  er 01. september 2018.

Ytterligere informasjon finner du på søknadsportalen www.regionalforvaltning.no samt her.

Vindel AS - næringshage og innovasjonsselskap arrangerer kurs i søknadsskriving mandag 20. august , kl 18:00 om du trenger gode råd eller tips. Det kan lønne seg å delta på denne kvelden!  Ta kontakt med Vindel for ytterligere informasjon her.