Sommerskolen 2021

Barn og unge kan glede seg til sommeren i Kristiansund. Glem ferieturen, i år er det på Sommerskolen det skjer!

Påmeldingen åpner 1. juni. Mer informasjon om innhold kommer.

KulKultur blir Sommerskolen

Kristiansund kommune har fått innvilget støtte til å utvide aktivitetstilbudet for skoleelever i kommunen, og jobber nå med å få på plass de siste detaljene på alle tilbudene. I år blir det vi tidligere kjenner som “Kul Kultur” til “Sommerskolen i Kristiansund”, og ligner mer på det som allerede finnes i andre, større kommuner i landet. Vi forener flere gode krefter, så tilbudet er et resultat av et godt samarbeid mellom kultursektoren, oppvekst, friskliv og mestring og frivilligheten. 

For deg mellom 6-18 år

Dette blir det største og mest omfattende ferietilbudet vi har hatt noensinne, og inneholder tilbud innen mange kunst – og kulturfag. Hovedfokuset er tilbud for de mellom 5. og 10. klasse, og spesielt med tanke på de som skal over i ungdomstrinnet eller til videregående skole. Men tradisjon tro inneholder tilbudet også aktiviteter for de som er yngre.

Bli med på en ny aktivitet 

Her har alle muligheten til å delta i aktiviteter sammen jevnaldrende, og knytte nye bekjentskaper og vennskap i løpet av sommeren. Kanskje det blir litt lettere å møtes til et nytt skoleår på en ny skole? Kommunen samarbeider med en rekke lag og foreninger i Kristiansund om tilbudene, og det er en gyllen anledning til å bli kjent med en ny aktivitet eller å orientere seg litt i det som finnes av fritidsaktiviteter her.  

Vi har som prioritert mål at Sommerskolene skal ha lav eller ingen deltakeravgift, og det er mulig å søke om gratis busskort for en uke. Programmet kommer straks, og vi gleder oss til å fortelle om det.

Kontaktinformasjon

Felles e-post
E-post