Spørreundersøkelse om beboerparkering i Kristiansund sentrum

I disse dager sendes det ut en undersøkelse på SMS til utvalgte personer som bor i sentrum av Kristiansund. Det er helt trygt å trykke på lenken som kommer fra Norstat som har med parkeringssituasjonen å gjøre.

Spørreundersøkelse i forbindelse med parkering

Det skal nå gjennomføres en spørreundersøkelse blant utvalgte beboere i sentrum for å finne ut av hvordan bomiljøet og parkeringssituasjonen oppleves, og beboernes holdning til regulering av de berørte boligområdene. Resultatet fra denne undersøkelsen vil inngå i arbeidet med å utarbeide forslag til en god og fremtidsrettet parkeringsløsning.

Målsettingen til kommunen er å utvikle løsninger som skal bidra til følgende: 
•    Et grønt, attraktivt og levende bysentrum hvor beboere og besøkende trives
•    God tilgang på parkering for beboere i nærhet av egen bolig
•    Tilstrekkelig tilgang på parkering for arbeidspendlere og næringsliv
•    Reduserte miljøulemper, med mindre forurensing, støy og trafikk i sentrum
•    At kollektiv, sykkel og gange blir mer konkurransedyktige som transportmidler i hverdagen

Vi er takknemlige for alle som deltar og dermed er med på å øke kunnskapen om parkeringssituasjonen i byen vår. Resultatene fra parkeringsprosjektet vil bli gjenstand for politisk behandling høsten 2024.

Opplevelse av parkeringssituasjonen i sentrum

Mange opplever at det er få tilgjengelige parkeringsplasser i sentrum og mye letetrafikk og fremmedparkering (parkering av andre enn beboere) i sentrumsnære boligområder. Dette gir ulemper både for beboere og tilreisende, og det skaper negative virkninger for bomiljøet i sentrum.

Byutviklingsprosjekter

Pågående byutviklingsprosjekter som Campus Kristiansund, kulturhuset Normoria og Kristiansund sykehus/Distriktsmedisinsk senter (DMS), forventes å påvirke parkeringssituasjonen i sentrum. Flere mennesker som bruker og jobber i sentrum vil gi økte utfordringer med fremmedparkering i boligområdene. Kristiansund kommune har derfor satt i gang et prosjekt for å se på mulighetene for å bedre parkeringssituasjonen i sentrale boligområder i byen.

Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Erlend Lund Tveekrem ved Kommunalteknikk i Kristiansund kommune.