Startskuddet for DMS

Fredag 12. januar går startskuddet for å fylle det nye distriktsmedisinske senteret med aktivitet. Styringsgruppa møtes i Kristiansund for å diskutere organisering og mandat.

I ett møte 8. desember 2017 ble det enighet om å utarbeide et felles prosjekt som skal utvikle helsetjenestetilbudet i det nye DMS´et i nordmørsbyen. Partene som ble enige er Kristiansund kommune, ORKide, Helse Møre og Romsdal og Helseinnovasjonssenteret.

 

Fredag starter altså prosessen med å fylle DMS med innhold og Kristiansund kommune stiller med politisk og administrativ ledelse i møtet.