Stortingspolitikere i møte om nytt Opera- og kulturhus

Kristiansund kommune fikk mandag 9. april besøk av FrPs stortingspolitikere Morten Wold og Jan Steinar Engeli Johansen, som fikk en grundig presentasjon av prosjektet nytt Opera- og kulturhus i Kristiansund.

Klikk for stort bilde

Stortingsrepresentantene startet dagen i møte med de fire hovedaktørene i bygget, representert ved operasjef Line Lønning Andresen, styreleder i Stiftelsen Nordmøre museum Einar Lund, biblioteksjef Elisabeth Soleim og kulturskolerektor Stein Åge Sørlie. I tillegg deltok fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen, kultursjef Eigunn Stav Sætre og controller Rolf Vidar Dyrnes. Fra politisk hold deltok Robert Nordvik (FrP) Torbjørn Sagen (H) og Ragnhild Helseth (V).

Møtet startet med en kort intro til prosjektet ved kultursjefen, før hovedaktørene selv la frem sine forventninger til realiseringen. Fylkeskultursjefen avsluttet møtet med en presentasjon av fylkeskommunens engasjement i og vurderinger av prosjektet.

Dagen ble avsluttet med en befaring hos de ulike aktørene der de holder til idag, samt et besøk i Festiviteten og på tomten til det nye kulturhuset.