Stortingsvalget 2017 - Slik stemmer du

Valglogo 2017 - Klikk for stort bildeValglogo 2017 Stortinget.no Forhåndsstemmingen i Kristiansund starter 10. august og valgdagene er 10. og 11. september. Ved stemmingen leverer de fleste uendret liste, men det er også mulig å stryke kandidater eller endre på rekkefølgen.

Alle velgere skal nå ha fått tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagene 10. og 11. september. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere for deg å stemme dersom du tar det med.

Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du møte opp i valglokalet likevel for å stemme.

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. På valgdagene må du stemme i egen kommune.

Slik stemmer du

 1. Ta med gyldig legitimasjon.
 2. Finn ditt valglokale. Ditt valglokale er oppgitt på valgkortet. Du kan også finne det på www.valglokaler.no. Kristiansund har 4 valglokaler. Alle velgere tilhører et valglokale, men du står fritt til å velge blant kommunens 4 valglokaler på valgdagene 10. og 11. september.
 3. Gå inn i avlukket og trekk for.
 4. Ta stemmeseddelen du vil bruke. 
 5. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen. Du kan stryke kandidater eller endre rekkefølgen på kandidatene. Stemmesedlene har en kolonne for endring av rekkefølge (nytt nummer i kolonnen) og en kolonne for stryking (kryss i kolonnen). På valgkortet er endringsalternativene beskrevet med illustrasjoner.
 6. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut slik at ingen kan se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.
 7. Gå til en valgmedarbeider og vis legitimasjon. Valgmedarbeideren krysser deg av i manntallet og stempler utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.
 8. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

Lurer du på om du har stemmerett? 
Ved stortingsvalg har følgende stemmerett:

Norske statsborgere:

 • som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret (det holder at en fyller 18 år i løpet av valgåret og
 • som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
 • som er, eller noen gang har vært, folkeregistrert som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
 • Alle som skal stemme må stå innført i en kommunes manntall på valgdagen.

Dersom du har flyttet (meldt flytting til folkeregisteret) til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Dersom du bor i utlandet, men har hatt i folkeregisteret adresse i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.