The Art of Nursing og Den internasjonale sykepleierdagen

12. mai er det den internasjonale sykepleierdagen. I den forbindelse har Piece by Piece og Norsk Sykepleierforbund gitt Kristiansund verket Horizon i gave.

Horizon er spesiallaget som en del av prosjektet The Art of Nursing av Piece by Piece. Kristiansund kommune har tilrettelagt for en digital avduking, med tanke på dagens situasjon. Dette skjedde kl. 10 den 12. mai på NSF sine Facebooksider.

Kristiansund kunstkomitee vedtok før påske å motta verket, og leder Brit Dyrnes har vært nært på prosessen.