Tilskudd til lag og foreninger - søknadsfrist 1. april

Kulturmidlene deles ut til lag, foreninger og organisasjoner som har kunst, kultur, idrett og friluftsliv som sin hovedoppgave/hovedformål.  

 

Søknadsskjema for allmenne kulturformål finner du her.

Søknadsskjema for idrett og friluftsliv finner du her.

Husk å sette deg inn i gjeldene retningslinjer før du søker.

Det kan søkes om kulturmidler til følgende tiltak:

  • drift
  • arrangement
  • prosjekt

Tiltak som vil bli prioritert:

  • Tiltak som foregår i Kristiansund kommune.
  • Aktiviteter for barn og unge, samt deres familier.
  • Arbeid som motvirker utenforskap.
  • Tiltak som legger til rette for økt aktivitet og rekruttering.

Kulturmidlene deles ut i tråd med gjeldende planverk.  

Søknader sendes inn på nettskjema eller per post til: Kristiansund kommune, PB 178, 6501 Kristiansund. Skjema hentes på Servicetorget eller lastes ned.

Skjema for idrett (PDF, 2 MB)

Skjema for allmenne kulturformål.  (PDF, 2 MB)

 

Spørsmål kan rettes til post@kristiansund.kommune.no 

Kristiansund servicekontor: 71 57 40 00 

 

Kulturenheten i Kristiansund kommune beholder søknadsfristen 1. april. Vi oppfordrer til aktivitet innenfor de aktuelle smittevernsreglene, men har forståelse for at 2021 også kan bli et annerledes år.

 

For tilskuddsmottakere i 2020 minner vi om at fristen for innsendelse av regnskap og rapport for 2020 fortsatt er 1. september.   

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600