Tiltaksplan for sykkel, Kristiansund kommune 2021-2024 – høring og offentlig ettersyn

Det skal bestemmes hvilke tiltak for sykkel som skal prioriteres i perioden 2021-2024. Tiltaksplanen vil legges til grunn for årlig prioritering av sykkeltiltak i planperioden. Plana utarbeides av kommunalteknikk, og vil være førende for tiltak som skal gjennomføres per år.

Klikk for stort bilde  

Vi ønsker innspill fra publikum til planarbeidet. Eksempel på dette er:


- Utrygghetspunkt- og strekninger langs hovedtraseene,
- Forslag til tiltak for å bedre trafikksikkerheten langs hovedtraseene (redusert fartsgrense, nytt fortau, etc.),
- Holdningsskapende tiltak og
- Tilrettelegging for gående og syklende der det ferdes.


Vi håper på mange innspill fra byens innbyggere, slik at tiltakslista for de fem årene blir så god som mulig.

Dersom du ønsker å gi innspill til tiltaksplanen, kan du ringe oss på 71574000, stikke innom Servicetorget eller sende oss en epost (postmottak@kristiansund.kommune.no). Kontaktperson er Maren Alvheim, og kan nås på maren.alvheim@kristiansund.kommune.no eller 71574218.

Frist for å gi innspill er 31. Januar 2020.

Dokumentene finner du her: