Tryggere utskriving av pasienter fra sykehjem og sykehus

Ingunn Tøsse (t - Klikk for stort bildeIngunn Tøsse (t På Storhaugen helsehus, i avdeling for rehabilitering og korttid, er det et team som jobber med prosjekt «Trygg utskriving med pasienten som likeverdig part». Hensikten er å forbedre pasientenes erfaring med utskriving og sikre tryggere utskrivninger fra sykehjem og sykehus.

Fagteamet består av Ingunn Tøsse (avd.sykepleier og prosjektleder),  Brit Sandvik (fagsykepleier), Torill Rosvoll (hjelpepleier), Mirjana Radevic (lege), Kirsten Dyrnes (fysiotereapeut), Torill Aarset (ergoterapeut og teamleder) og Eva Lindin (brukerrepresentant). Lillian Karlsen ved utviklingssenteret er veileder.  

Teamet er med I et nasjonalt læringsnettverk i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet.

Prosjektet er satt i gang fordi flere undersøkelser viser at pasienter ikke synes de får god nok informasjon ved utskrivning. God kommunikasjon og medvirkning er avgjørende for pasienters opplevelse og utbytte av pleie/behandling. Manglende informasjon reduserer pasienters mulighet for å ta mer ansvar selv.

En av fire pasienter stiller ikke spørsmål som de lurer på fordi de er redde for å være til bry. Forskning viser også at pasienter glemmer 40-80 prosent av den informasjonen de får. Nesten halvparten av det de husker, er feil.

Tiltakene i «Trygg utskriving» er:

  • Starte planlegging av utskriving ved innkomst (innkomstsamtale)
  • Formidle viktig informasjon til samhandlingspartnere
  • Gjennomføre strukturert utskrivingssamtale
  • Bruke sjekkliste før utskrivning

Avdelingen jobber nå sammen i forbedringsarbeidet med å innføre nye tiltak for å se om dette gjør utskrivningene tryggere, og at brukeren får god overgang ut fra korttidsopphold.

Erfaringene med dette arbeidet har gjort de ansatte mer bevisst på at pasient og pårørende er delaktig i hele prosessen. Pårørende blir også invitert til å være med på utskrivningssamtaler hvis pasienten ønsker det. I disse samtalene går sykepleier og lege igjennom forløpet, nye tjenester i hjemmet, tiltak de selv kan gjøre for å øke hverdagsmestring med mere.

Avdelingen har så langt gode erfaringer med den nye måten å arbeide på i forhold til utskriving.  Før var det flere som ga beskjeder ved utreise. Nå er det en mer samlet og helhetlig informasjon som gis.

Som del av arbeidet får også pasient-ene et erfaringsskjema som de skal fylle ut før utreise. Endringen håper vi å se gjennom erfaringsskjemaene og om brukertilfredsheten blir økt på de områdene det spørres etter.