Turistfiske - disponerer du minst ett fartøy for utleie til fisketurister eller tar turister med på fiske?

Fra 1. januar 2018 må alle turistfiskevirksomheter som oppfyller bestemte kriterier registrere seg i Fiskeridirektoratets register over slike virksomheter. 

Du finner ytterligere informasjon om turistfiske-registeringen her