Utlysning: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - frist 13. desember

Her kan du lese hele utlysningen og søke.

Bufdir lyser ut midler til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Søknadsfrist: 13. desember 2019.

Mål: Å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom 

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser
 • Private aktører
 • Frivillige organisasjoner
  • OBS: Frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1b) i regelverket kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen.
  • Eksempler på sentralledd er Norges Røde Kors, Norges Korforbund, Norsk Speiderforbund osv. Direktesøknader, jf. punkt 1b), som ikke oppfyller kravet til å være sentralledd, vil bli avvist.
  • Er du i tvil, kontakter du din organisasjon eller Bufdir for avklaring.

Husk: Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

Hva kan det søkes til?

 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer.

Les mer her om hva du kan søke om her.

 

Hvordan sende søknad?

Søknad sendes gjennom denne søknadsportalen. 

Hjelp til søknadsportalen: Hjelpeside til søknadsportalen

Les om endringer i regelverket.

 

 

Regelverk:

I regelverket er det beskrevet hva man kan søke tilskudd til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Husk at tiltaket må tilbys deltakere i målgruppen fra minst tre kommuner, selv om tiltaket i seg selv bare trenger å foregå i en kommune. Søknaden skal sendes av eller på vegne av organisasjonens sentralledd.

Les nøye:

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon.

 

Annen informasjon

 • Forenklet skjema for utstyrssentraler kan brukes. Les mer om forenklet skjema for utstyrssentraler og kriterier her.
 • Skjemaet kan benyttes av alle som skal søke om utstyrssentral, med unntak av direktesøknader til direktoratet (pkt. 1b) i regelverket). Hvis utstyrssentralen i tillegg skal dekke andre aktiviteter enn utlån (for eksempel jobbtrening, aktivitetsdag ol.), skal ordinært søknadsskjema benyttes. 

Kontaktinformasjon

Barne- og ungdomsdirektoratet
E-post
Telefon 466 15 000