Utlysninger om tilskudd fra Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lyser ut midler til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" og "Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten for personer med funksjonsnedsettelse". 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

 

Mål: Å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom 

Søknadsfrist: 4. desember 2020 

Her kan du lese hele utlysningen og søke.

 

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser
  • Private aktører
  • Frivillige organisasjoner
    • Frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 2b) i regelverket kan søke direkte til Bufdir dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Er du i tvil om dette gjelder din organisasjon, kontakter du Bufdir for avklaring.

Les regelverket nøye.

 

Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten for personer med funksjonsnedsettelse

 

Mål: å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelser.

Søknadsfrist: 11. desember 2020

 

Hvem kan søke?

  • Frivillige organisasjoner
  • Ideelle stiftelser
  • Kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

Les regelverket nøye.

 

Annen informasjon

  • Utlysningen er gjort med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 
  • Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

Kontaktinformasjon

Barne- og ungdomsdirektoratet
E-post
Telefon 466 15 000
Mattis Himo
Fagleder
E-post