Vannavstenging i deler av Bolga onsdag 25 oktober

Vannavstenging - Petter x - Klikk for stort bildeVannavstenging - Petter x Petter Ingeberg På grunn av arbeid med vannledningen i området ved Søberget, blir vannet avstengt i deler av Bolga onsdag 25. oktober fra klokken 09.00 og et stykke ut over dagen.

Kartet under viser området som blir berørt. (Trykk på kartet for å få større bilde). Berørte beboere blir også forsøkt varslet med SMS og talemelding.

I henhold til drikkevannforskriften blir ledningen, straks etter reparasjonen, fylt med en svak desinfeksjonsløsning, som etter 15 minutter blir spylt ut. Desinfeksjonsløsningen er ikke farlig.

Ved påsetting av vanntrykk etter endt arbeid kan det forekomme litt brunfarge på vannet. Dette er ufarlig, men la gjerne kaldvannet renne til det igjen er blankt og luktfritt. Vannet kan tas i bruk som vanlig når det er normalt vanntrykk i kranene.

Eventuelle spørsmål rettes til servicetorget tlf. 71 57 40 00.

Søberget 25 oktober 2017 - Klikk for stort bilde