Vannavstenging i deler av Dalegata tirsdag 3 oktober

Vannavstenging - Klikk for stort bilde På grunn av arbeid med vannledningen blir vannet avstengt i deler av Dalegata (fra rundkjøringen og ned mot Melkvikan) tirsdag 3. oktober fra klokken 09.00 og et stykke ut over formiddagen.

På kartet under viser de blå prikkene på husene, hvilke hus som blir berørt. (Trykk på kartet for å få større bilde). Berørte beboere blir også forsøkt varslet med SMS og talemelding.

I henhold til drikkevannforskriften blir ledningen, straks etter reparasjonen, fylt med en svak desinfeksjonsløsning, som etter 15 minutter blir spylt ut. Desinfeksjonsløsningen er ikke farlig.

Ved påsetting av vanntrykk etter endt arbeid kan det forekomme litt brunfarge på vannet. Dette er ufarlig, men la gjerne kaldvannet renne til det igjen er blankt og luktfritt. Vannet kan tas i bruk som vanlig når det er normalt vanntrykk i kranene.

Eventuelle spørsmål rettes til servicetorget tlf. 71 57 40 00.

Dalegta 3 oktober 2017 - Klikk for stort bildeDalegta 3 oktober 2017 Kristiansund kommune