Vannavstenging i deler av I. Aasens gt/P. Clausens gt mandag 6. november

Vannavstenging - Petter x - Klikk for stort bildeVannavstenging - Petter x Petter Ingeberg På grunn av arbeid med ledningsnettet blir vannet avstengt i deler av I. Aasens gt/P. Clausens gt mandag 6. november fra klokken 10.00 og et stykke ut over dagen.

På kartet under viser de blå prikkene på husene, hvilke hus som blir berørt. (Trykk på kartet for å få større bilde). Berørte beboere blir også forsøkt varslet med SMS og talemelding.

I henhold til drikkevannforskriften blir ledningen, straks etter reparasjonen, fylt med en svak desinfeksjonsløsning, som etter 15 minutter blir spylt ut. Desinfeksjonsløsningen er ikke farlig.

Ved påsetting av vanntrykk etter endt arbeid kan det forekomme litt brunfarge på vannet. Dette er ufarlig, men la gjerne kaldvannet renne til det igjen er blankt og luktfritt. Vannet kan tas i bruk som vanlig når det er normalt vanntrykk i kranene.

Eventuelle spørsmål rettes til servicetorget tlf. 71 57 40 00.

Ivar Aasens gt 6 - Klikk for stort bilde