Vannavstenging i området Møst, Flatøya, Yttervika tirsdag 12. september

Vannavstenging - Klikk for stort bildeVannavstenging Petter Ingeberg På grunn av reparasjon av en vannlekkasje er det tirsdag 12. september vannavstenging i området fra krysset Møstveien/Buvikveien og hele strekningen ut til Brattøya/Flatøya/Amundøya + Yttervika.+ Gjengstøbukta Vannet stenges klokken 9 og arbeidet vil pågå utover formiddagen.

På kartet under viser den blå streken vannledningen og området som blir berørt. (Trykk på kartet for å få større bilde). Berørte beboere blir også forsøkt varslet med SMS og talemelding.

Ved påsetting av vanntrykk etter endt arbeid kan det forekomme litt brunfarge på vannet. Dette er ufarlig, men la gjerne kaldvannet renne til det igjen er blankt og luktfritt. Vannet kan tas i bruk som vanlig når det er normalt vanntrykk i kranene.

Berørte beboere er varslet med SMS og talemelding og det er tatt direktekontakt med berørte bedrifter.

Eventuelle spørsmål rettes til servicekontoret tlf. 71 57 40 00.

Møstavågen 12 september 2017 - Klikk for stort bildeMøstavågen 12 september 2017 Kristiansund kommune