Vannavstenging på Husøya og deler Nerbolga tirsdag 12. desember

Vannavstenging - Petter x - Klikk for stort bildeVannavstenging - Petter x Petter Ingeberg På grunn av reparasjon av en vannlekkasje på ledningsnettet er Husøya og deler av Nerbolga uten vann tirsdag 12. desember fra klokken 10 og utover dagen.

På kartet under vises området som blir berørt. (Trykk på kartet for å få større bilde). Berørte beboere blir også forsøkt varslet med SMS og talemelding.

Ved påsetting av vanntrykk etter endt arbeid kan det forekomme litt brunfarge på vannet. Dette er ufarlig, men la gjerne kaldvannet renne til det igjen er blankt og luktfritt. Vannet kan tas i bruk som vanlig når det er normalt vanntrykk i kranene.

Berørte beboere er varslet med SMS og talemelding og det er tatt direktekontakt med berørte bedrifter.

Eventuelle spørsmål rettes til servicetorget tlf. 71 57 40 00

Bolga 12 desember 2017 - Klikk for stort bilde