Vannavstenging på Husøya og i Nerbolga mandag 18. desember

Vannavstenging - Petter x - Klikk for stort bilde Det pågår nå utskifting av defekt vannledning i Bolga og som dølge av dette er beboerne på Husøya og deler av Nerbolga uten vann mandag 18. desember. Det antas at utskiftingen er ferdig i løpet av formiddagen

På kartet under vises området som blir berørt. (Trykk på kartet for å få større bilde). Berørte beboere blir også forsøkt varslet med SMS og talemelding.

Ved påsetting av vanntrykk etter endt arbeid kan det forekomme litt brunfarge på vannet. Dette er ufarlig, men la gjerne kaldvannet renne til det igjen er blankt og luktfritt. Vannet kan tas i bruk som vanlig når det er normalt vanntrykk i kranene.

Eventuelle spørsmål rettes til servicetorget tlf. 71 57 40 00

Søberget 7 desember 2017 - Klikk for stort bilde