Vannavstenging på Husøya og Nerbolga torsdag 7. desember

Vannavstenging - Petter x - Klikk for stort bildeVannavstenging - Petter x Petter Ingeberg På grunn av reparasjon av ledningsnettet i Søberget blir det vannavstenging torsdag 7. desember på Husøya og i området fra Bolgmyra mot Sør-Bolgvågen fra klokken 9 og utover formiddagen.

På kartet under vises området som blir berørt. (Trykk på kartet for å få større bilde). Berørte beboere blir også forsøkt varslet med SMS og talemelding.

Ved påsetting av vanntrykk etter endt arbeid kan det forekomme litt brunfarge på vannet. Dette er ufarlig, men la gjerne kaldvannet renne til det igjen er blankt og luktfritt. Vannet kan tas i bruk som vanlig når det er normalt vanntrykk i kranene.

Berørte beboere er varslet med SMS og talemelding og det er tatt direktekontakt med berørte bedrifter.

Eventuelle spørsmål rettes til servicetorget tlf. 71 57 40 09


Søberget 7 desember 2017 - Klikk for stort bilde