Vannmåleravlesning

Det er på tide å avregne vannforbruket. Registrer vannmåleravlesning her. Frist for avlesing er 1.januar 2019

Informasjon om vannmåleravlesning

  • En gang pr. år sender kommunen ut vannmåleravlesningsskjema i posten til alle som har vannmåler.
  • For å kunne avregne vannforbruket, må vannmåleren leses av.
  • Målerstanden skal rapporteres via internett eller svarsendingskort.
  • Noen vannmålere har desimaltall i et rødt felt, disse desimaltallene skal ikke være med i registreringen.
  • Spørsmål i forbindelse med avlesningen kan rettes til Kommunalteknikk, telefon 71574000 eller 71574214.
  • Les gjerne av målerstanden med en gang, så er det gjort
  • Les mer om vannmåler her

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund