Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 2019-2030

Kristiansund kommune skal revidere arealdelen til sin kommuneplan. Det varsles derfor oppstart av dette arbeidet, i henhold til pbl. § 11-12.

Innspill til kommuneplanens arealdel må sendes innen 15. september 2019 via skjemaet nedenfor.

 

 

Spørsmål kan rettes til Christanse Reitan Yttervik på epost christanse.reitan.yttervik@kristiansund.kommune.no eller telefon 71 57 40 44.

 

Forslag til planprogram lå ute på høring til 17. februar. Klikk her for å lese mer om forslag til planprogram.

Det er laget en egen informasjonsside for prosessen med ny kommuneplan. Klikk her for å komme til informasjonssiden.