Vedtak smittevernloven § 4.1

Med hjemmel i smittevernloven §4.1, gjør kommuneoverlegen i Kristiansund hastevedtak gjeldende fra 14.01 kl 24 til og med 21.01 kl 24.

Nasjonale vedtak gjelder i Kristiansund, som hovedregel. Det som er i tillegg er gult nivå i barnehager og skoler i Kristiansund samt en anbefaling om besøk av maks 2 personer med munnbind og ikke i fellesarealer på sykehjem. - Klikk for stort bildeNasjonale vedtak gjelder i Kristiansund, som hovedregel. Det som er i tillegg er gult nivå i barnehager og skoler i Kristiansund samt en anbefaling om besøk av maks 2 personer med munnbind og ikke i fellesarealer på sykehjem. Ingunn Strand   

Begrunnelse for nytt vedtak

Kristiansund er under et omfattende utbrudd av Omikron. Smitteutviklingen har vært betydelig, og vi har blant de høyeste smittetallene i landet. En vesentlig styrking av TISK-kapasiteten og lokale vedtak har stabilisert utbruddet. Vi har fått mer kunnskap om omikron i løpet av den siste perioden. Det viktigste fremover vil være at ikke for mange smittes samtidig, slik at kapasiteten i helsetjenestene våre ikke trues. Den totale situasjonen og risikobildet medfører derfor at tiltaksnivået lokalt kan justeres ned.

Følgende endringer er vedtatt:

Karantene:

  1. Karantenen for husstandsmedlemmer med dose 3 oppheves. Nasjonale regler gjelder fra nå for de med dose 3.
  2. Den generelle nærkontaktkarantene for barn under 18 år og elever i den videregående skole for de som ikke er husstandsmedlemmer oppheves.

Skoler og barnehager inkludert videregående skoler:

Gult nivå

I tillegg sterk anbefaling om jevnlig testing. Testingen er frivillig og tester vil bli utlevert av skoler og barnehager:

  • Barnehager: 1 gang i uken, på søndager.
  • Skoler: 2 ganger i uken, på onsdager og søndager.

I tillegg anbefales det at man tar en ekstra test ved symptomer.

Selvtestene skal tas hjemme.

Følgende tiltak oppheves:

  • Besøksrestriksjoner sykehjem.

Nasjonale regler gjelder for:

  • Arrangementer
  • Skjenking

Kristiansund, 14.01.22 Askill Sandvik, Kommuneoverlege