Velkommen til folkemøter om høringsforslag til Kommuneplanens arealdel 2020-2032

Folkemøter avholdes onsdag 23. og mandag 28. september. Grunnet smittevernhensyn ber vi om påmelding på forhånd.

Kristiansund kommune inviterer til folkemøter om høringsforslag til Kommuneplanens arealdel (KPA) 2020-2032. Møtene vil også strømmes på kommunens facebook-side.

Bystyret har vedtatt å legge forslag til KPA ut på høring, og frist for å komme med høringsinnspill er fredag 23. oktober. KPA er en overordnet plan som disponerer alle kommunens arealer til ulike formål, og viser ønsket utvikling av kommunens arealer i perioden fremover.

Les mer i denne artikkelen

Folkemøte 1: onsdag 23. september kl. 1800 i aulaen på Frei ungdomsskole

Dette folkemøtet vil ha hovedfokus på Frei og de endringene som er foreslått der. Programmet for kvelden starter med en presentasjon av planforslaget på en liten time, før det åpnes for spørsmål i plenum. Deretter vil det være tid på slutten hvor man kan henvende seg direkte til representanter fra Plan og byggesak med spørsmål.

Meld deg på via denne linken

Folkemøte 2: mandag 28. september kl. 1830 på Kristiansund bibliotek

Dette folkemøtet vil ha hovedfokus på gamle Kristiansund og de endringene som er foreslått der. Programmet for kvelden starter med en presentasjon av planforslaget på en liten time, før det åpnes for spørsmål i plenum. Deretter vil det være tid på slutten hvor man kan henvende seg direkte til representanter fra Plan og byggesak med spørsmål.

Meld deg på via denne linken