Vet du hvordan du kan påvirke de politiske prosessene i kommunen?

I dag kan alle påvirke politiske saker, men det er ukjent hvor godt innbyggerne kjenner til dette. Derfor inviterer vi deg som innbygger til å ta en undersøkelse om dette. Undersøkelsen er åpen til og med torsdag 7. april 2023. 

Illustrasjonsfoto. Kristiansund kommune logo på forsiden av Rådhuset. - Klikk for stort bilde Ingunn Strand

Derfor ønsker vi å finne ut hva du vet om dine muligheter til å påvirke beslutninger i kommunen, og hvilke ønsker du har for muligheten til å påvirke i fremtiden.

I dag kan alle påvirke politiske saker. Vi er usikre på om dette er kjent for deg som innbygger. I tillegg lurer vi på om du har ønske om å påvirke/medvirke i enda større grad enn det du gjør i dag. 

Vi håper derfor du tar deg tid til å svare på noen spørsmål. På den måten kan vi lære mer om dine behov og ønsker rundt tema.  

Undersøkelsen gjøres gjennom Microsoft Forms, du finner den her.

Alle besvarelser er anonyme og undersøkelsen tar under et minutt. 

Bakgrunn for undersøkelsen

Innbyggermedvirkning har en betydning for en sosialt bærekraftig stedsutvikling. Kristiansund har en vedtatt kommuneplan samfunnsdel for 2020-2032 som inkluderer 10 bærekraftsmål. De legges til grunn for vår samlende innsats. Bland disse bærekraftsmålene er FNs bærekraftsmål nummer 11, som handler om å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. 

Derfor skal vi blant annet styrke byens innbygger- og brukermedvirkning, motivere til samfunnsdeltagelse og tjenesteutvikling. Undersøkelsen er et ledd i dette. 

FN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn - Klikk for stort bildeFN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn