Vinterskilting 2019-2020

I forbindelse med forestående vinter og brøytesesong vil vi også i år skilte ekstraordinært parkeringsforbud i enkelte gater for å lette vintervedlikeholdet av kommunale veier.

Vi ser an litt værmelding osv. før vi setter ut skiltene, men innbyggerne må kunne forvente at de kommer opp uten ytterligere varsel. I henhold til parkeringsforskriftens § 25 har fører og eier av motorvogn undersøkelsesplikt: «På parkeringsplass på offentlig ferdselsåre må fører og eier av motorvognen senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, rette seg etter skiltet.»

 

Følgende strekninger vil i første omgang blir skiltet med parkering forbudt, men endringer vil kunne tilkomme hvis behovet skulle tilsi dette:

  • Tollinspektør Flors gate, sørside mellom Hagbart Brinchmanns vei og Flintegata
  • Politimester Bendixens gate, nordside mellom Johan P. Clausens gate og Tempoveien
  • Hans Neeraas gate, nordside
  • Mestergata, begge sider mellom Fløyveien og Sveggaveien
  • Ulrik Olsens vei, del av sørside
  • Gomaenga, begge sider deler av gate
  • Mellomveien, nordside
  • Skolevegen, vestside mellom Rensvik barnehage og Einerskaret

 

I utgangspunktet vil vedtak om skilting gjelde til 1. april 2020 (brøytesesong regnes fra 1. november – 1. april). Vedlagt skiltplaner, og nedenfor kart hvor strekningene er tegnet på i rødt.

Klikk på kartene for å forstørre:

 

Klikk for stort bildeGomalandetKlikk for stort bildeFreiKlikk for stort bildeKirkelandet