Workshop nytt sykehjem i Kristiansund

I dag gjennomføres det workshop i prosjektet Nytt sykehjem i Kristiansund. Det er fagmiljøer, politikere og administrasjon som skal arbeide med de to gjenværende tomteforslagene i dag.

Gjennomføring av workshop med tema Nytt sykehjem - Klikk for stort bildeGjennomføring av workshop med tema Nytt sykehjem Ingunn Strand

Workshop Nytt sykehjem

Kristiansund kommune er i gang med neste fase i prosjektet Nytt sykehjem i Kristiansund mulighetsstudie der to tomter er valgt for videre utredning; Politimester Bendixensgate 49, Barnehjemstomten og Sjøsiden Goma, Strandgata.

Kommunen ønsker å konkretisere hvilke funksjoner som skal etableres og danne grunnlag for hvilken av de to tomtene som anbefales. I den forbindelse hadde kommunen invitert til medvirkning gjennom denne workshoppen.

Formålet med denne workshoppen er å få et best mulig beslutningsgrunnlag for innhold og valg av tomt for nytt sykehjem i Kristiansund kommune.

Dagens innhold

Det er tre tema som står på dagens agenda. Det er et arbeid med å finne hvilke effektmål det oppnås ved etablering av sykehjemmet. Det skal jobbes med funksjoner og plassering av de ulike funksjoner. Siste tema er arbeid med de ulike plasseringene for disse to tomtevalgene. 

Workshoppen i dag gjennomføres av Vivi Ann Johnsen, Anne Staalesen og Oddhild Fausa fra WSP i samarbeid med Joakim Varvin og Siv Iren Stormo Andersson i kommunen.