Årsrapport

Kristiansund kommune redegjør årlig for tjenesteutvikling, måloppnåelse og ressursbruk. Dette gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser, statistikk og rapportering fra virksomhetene. Årsrapporten er et vesentlig og brukervennlig styringsdokument i dialogen mellom administrasjon og politikere, og danner utgangspunkt for framtidige strategier. Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens ansatte, innbyggere, næringsliv og andre lesere.