Årsrapport

Kristiansund kommune redegjør årlig for tjenesteutvikling, måloppnåelse og ressursbruk. Dette gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser, statistikk og rapportering fra virksomhetene. Årsrapporten er et vesentlig og brukervennlig styringsdokument i dialogen mellom administrasjon og politikere, og danner utgangspunkt for framtidige strategier. Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens ansatte, innbyggere, næringsliv og andre lesere.

 

 

Utgivelse

Format

Årsrapport for 2018 Fulldigital
Årsrapport for 2017 Fulldigital
Årsrapport for 2016 Fulldigital
Årsrapport for 2015 Fulldigital
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF