Årsrapport

Kristiansund kommune redegjør årlig for tjenesteutvikling, måloppnåelse og ressursbruk. Dette gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser, statistikk og rapportering fra virksomhetene. Årsrapporten er et vesentlig og brukervennlig styringsdokument i dialogen mellom administrasjon og politikere, og danner utgangspunkt for framtidige strategier. Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens ansatte, innbyggere, næringsliv og andre lesere.

Vi har i 2016 levert gode resultater som arbeidsgiver og forvaltningsenhet. Våre tjenesteleveranser har vært solide og det økonomiske resultatet så godt at vi ble utmeldt av ROBEK. Alt dette har kostet 1,87 milliarder kroner. Vi har fortsatt utfordringer, men fantastiske muligheter for å håndtere disse. Vi planlegger for framtidens Kristiansund gjennom rullering av kommuneplanens samfunnsdel. God lesing!

 

Utgivelse

Format

Årsrapport for 2016 Fulldigital
Årsrapport for 2015 Fulldigital
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF