Tilskudd og støtte

Her finner du informasjon om kommunale tilskuddsordninger og noen andre eksterne tilskuddsordninger

KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER

Kulturmidler


Prosjekt «Utenlandsk kultur møter norsk kultur»

  • Du kan søke tilskudd til aktiviteter for asylsøkere og flyktninger
  • Utlyses 2 gang pr år
  • Første søknadsfrist er 8. april (og ev. 1. september)
  • Frivillige lag og organisasjoner som bidrar til aktivisering og integrering av asylsøkere og flyktninger der forebyggende arbeid og mestringsfølelsen står i fokus kan søke, samt foretak som er registrert i Kristiansund kommune
  • Retningslinjer for søknader finner du her (PDF, 281 kB)
  • Søknadskjema kan fylles ut her


Idrett

 

NOEN EKSTERNE TILSKUDDSORDNINGER