Kommunen løser mange oppgaver til det beste for innbyggerne

Oversikt over Kristiansund sentrum

Vi utvikler nye digitale tjenester basert på behov.