Få arrangementer på biblioteket

På grunn av de skjerpede smittevernreglene blir det få arrangementer på biblioteket inntil videre.

Vi vil komme med informasjon etter hvert som det kan åpnes opp for Bokfredag, lesestunder og forhåpentligvis foredrag og forfatterbesøk på biblioteket.

Vi ønsker å få gjennomført så mye som mulig i løpet av våren 2021, men det er vanskelig å planlegge slik situasjonen er. Vi forholder oss til de nasjonale og lokale smittevernreglene som gjelder til en hver tid, og råd fra lokale myndigheter.

Følg oss på Facebook så får du med deg det som skjer!

 

Illustrasjonsbilde arrangement - Klikk for stort bilde