Oppdatert informasjon om smittevern på biblioteket

Nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern endrer seg stadig. Vi oppdaterer og minner om bibliotekets gjeldende smittevernregler.

  1. Er du syk med luftveissymptomer, kan du ikke komme på biblioteket. Du kan bestille det du vil låne, og få noen til å hente det for deg. Ta også kontakt hvis du har behov for hjemkjøring.
  2. Alle besøkende må bruke håndsprit når de kommer inn, og det er tilgjengelig flere steder i lokalene. Håndvask er også tilgjengelig.
  3. Det er viktig å overholde avstandsreglene, minst en meter mellom hver person.
  4. Utlån og innlevering skal helst skje på utlånsautomatene.
  5. PC-er med internett er tilgjengelig, men færre PC-er enn vanlig. Ta med egne høretelefoner, obligatorisk timebestilling.
  6. Lesesal/grupperom er åpen, men en del av sitteplassene er sperret, for at det skal bli god nok avstand mellom brukerne. Obligatorisk timebestilling.
  7. Grupper (kohort) fra barnehager eller skoleklasser kan komme på besøk, men dette må avtales på forhånd.

 

Biblioteket har utarbeidet en egen smittevernplan, kommunelegen har gått gjennom denne og dessuten vært på befaring på biblioteket. De ansatte har fått egne rutiner for å ivareta smittevernhensyn, og renholdet er forsterket. Vi har fjernet en god del inventar for å få enklere renhold, bedre plass og mindre anledning til å oppholde seg for nær hverandre.

 

Illustrasjonsbilde virus - Klikk for stort bilde