Biblioteket på mobil og nettbrett

Webapp for mobil/nettbrett

Med webappen kan du søke i bibliotekets katalog, du kan logge deg inn og bestille materiale, og du kan fornye det du har lånt med bare ett tastetrykk.

Formatet er spesielt tilpasset den lille skjermen på mobiltelefonen eller nettbrettet.