Bo og habilitering søker deg som er under utdanning til fast stilling på helg

Er du student eller elev innen helse- og sosialfaglig utdanning? Har du et ønske om å gjøre en forskjell for andre?
 

Om enheten

Bo og habilitering er en enhet i Kristiansund kommune, og er organisert i elleve avdelinger. Enheten yter tjenester til barn og voksne som har behov for støtte og avlastningstiltak, dagtilbud, oppfølging og veiledning i bolig. Bo og habilitering har som mål å tilby faglig forsvarlig tjenester etter gjeldende lovverk og forskrifter. Tjenestetilbudet tilrettelegges den enkeltes behov for bistand gjennom brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, heldøgnsoppfølging og veiledning i bolig, avlastningstilbud, dagtilbud og fritidsaktiviteter. Tjenestene skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring. Våre ansatte har faglig kompetanse og erfaring i arbeidet. Gjennom koordinering og tett samarbeid med familiene, andre enheter og eksterne samarbeidspartnere, skal våre tjenester gi en meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet.

 

Stillingens hovedarbeidsområde/arbeidsoppgaver

 • Gi faglig gode tjenester til våre brukere etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • Følge opp den enkelte bruker ut fra tildelte tjenester.
 • Fokus på selvbestemmelse og brukermedvirkning i utførelsen av oppgavene.
 • Følge tjenestemottaker i alle typer gjøremål gjennom dagen


Kvalifikasjonskrav


Må – kvalifikasjoner

 • Under utdanning innen helse- og sosialfag. Fortrinnsvis studenter og elever under helsefaglig utdanning.
 • Du må ha helse til å løse oppgavene lagt til stillingen
  God norskkompetanse, muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Sertifikat klasse B, manuelt gir


Ønskelige kvalifikasjoner

 • Gode samarbeidsevner og kunne arbeide selvstendig
 • Viktig med engasjement og interesse for å bidra til utvikling av fagområdet
 • Kunne arbeide målrettet og løsningsorientert


Personlige egenskaper

 • Motivasjon, engasjement og ønske om å gjøre en forskjell for andre
 • Gode kommunikasjonsevner og kunne inspirere og motivere dine medarbeidere
 • Bidra til et positivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Stor arbeidskapasitet, samt evne og vilje til omstilling og utvikling

 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å være med å påvirke en positiv utvikling av tjenesteområdet
 • Spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
 • Et arbeidsmiljø preget av engasjement og god kompetanse
 • Lønn etter tariff og gode pensjonsordninger

 

Kontaktpersoner:

Personalrådgiver: Maren Jakobsen, tlf: 71575015