Åpningstider

Mandag - fredag

0800 - 1600*

*Sommer (01.06 - 31.08)

0800 - 1500