Fra juli 2021 er det forbudt en rekke engangsplastprodukter i Norge og EU

Plast i havet - Klikk for stort bilde 

Den norske regjeringen støtter engangsplastdirektivet / SUP-direktivet fra EU som vi tre i kraft den 03.07.2021. Direktivet handler om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter og har som formål å redusere plastforsøpling, bidra til sirkulærøkonomi og fremme vekst og innovasjon.

Disse produkter omfattes av omsetningsforbud i Engangsplastdirektivet – SUP

  • Engangstallerkner i plast
  • Engangsbestikk i plast
  • Plastsugerør
  • Matbeger/beholdere og drikkebeger i isopor (EPS)
  • Bomullspinner av plast (Q-tips)
  • OXO-plast (lite brukt i Norge)

8 millioner tonn plast havner opp i havene hvert eneste år. Dette tilsvarer fem handleposer per 30 cm av alle kystlinjer i hele verden. Gjenstander av engangsplast er den største avfallsgruppen vi finner på kyster og strender. Plast utgjør 80-85 prosent av marin forsøpling i Europa. Av dette igjen er halvparten gjenstander av engangsplast. For bevaring og bærekraftig bruk av havene og marine ressurser og å oppnå FNs bærekraftsmål 14 er det avgjørende å redusere plastforsøpling i havet.

Engangsplastdirektivet skal bidra til å redusere plastavfall, skape lukkede kretsløp og beskytte miljøet og menneskers’ helse mot plasteksponering. Retningslinjen fremmer sirkulære tilnærminger som favoriserer bærekraftige og giftfrie gjenbruksartikler og gjenbrukssystemer fremfor engangsartikler. Engangsplastdirektivet er i tråd med Kristiansund kommune sin satsning om å bli Norges første plast nøytral kommune.

Har din bedrift kommet i gang med utskiftningen av deres innkjøp?