Innlevering av listeforslag til Kommunestyrevalget 2019

Vi tillater oss å minne om fristen for innlevering av listeforslag til Kommunestyrevalget 2019 er satt til mandag 1. april kl 12.00.

Klikk for stort bilde

Her finner dere en veiledning til utfylling og levering av listeforslag: https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/

 

Her er direkte lovhenvisning: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

 

Bruk svært gjerne vedlagt mal. De to filene skiller bare mellom maks antall kandidater (74/84). Bruk den malen dere har bruk for.

Har dere allerede levert listeforslag uten å ha brukt malen, er det helt ok.

 

Ta gjerne kontakt med politisk sekretariat dersom dere har spørsmål.