Koronaviruset: Når skal du kontakte lege?

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner (hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker) Kontakt fastlege eller legevakt på telefon hvis du har slike symptomer og 

  

 

Generelle råd:

  • Det er alltid viktig med god forebygging av smitte! For å hindre smitte bør du unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Hold minst èn meters avstand til personer med luftveisinfeksjoner, og nys/host i et papirtørkle som kastes etterpå
  • God håndhygiene, både hos friste og syke, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. 
  • Heng opp plakater med smittevernråd der hvor folk ferdes! Du finner dem på Helsedirektoratets nettsider.

Alle råd og fakta om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

 

Til deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Kristiansund kommune som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus skal være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst. Dette er i tråd med anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 
Du har rett til sykemelding. Det gjelder også dersom legen din ikke vet sikkert om du er smittebærer. Les mer sykemeldinger i forbindelse med koronavirus på nav.no

 

Hensikten med sykemeldingen er å redusere risikoen for smitte til pasienter og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper. Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar.