Oppstart for skoler og SFO- Høst 2020

Alle gunnskolene starter mandag 17.08.2020. Skolefritidsordningene starter mandag 17.08 kl 0730.

Oppmøte barneskoler 2020
Skoler 1.trinn 2.-7.trinn
Allanengen skole kl 0900 2. - 3. trinn og innføring: kl 08.30. 4. - 7. trinn: kl 08.45
Bjerkelund skole kl 1000 kl 0830
Dalabrekka skole kl 0900 kl 0825
Dale barneskole kl 1030 kl 0930
Frei skole kl 0820 kl 0820
Gomalandet skole kl 0930 kl 0830
Innlandet skole kl 1000 kl 0830
Nordlandet barneskole kl 0900 kl 0825
Rensvik skole kl 1000 kl 0825
Oppmøte ungdomsskole/voksenopplæring
Skoler 8. trinn 9. - 10. trinn
Atlanten ungdomsskole kl 0830 (oppmøte hovedinngang) kl 0900 (oppmøte elevinngang)
Nordlandet ungdomsskole kl 0825 (oppmøte elevinngang B) kl 08.25 (oppmøte klasserom)
Frei Ungdomsskole kl 0820 (oppmøte fotballbanen) kl 0820 (oppmøte klasserom)
Kristiansund Voksenopplæring Nye deltakere på norskkurs: kl 0900. Øvrige deltakere på norskkurs vil få beskjed om oppmøtetidspunkt GVO 1: kl 0900 GVO 2: kl 1000

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund