Vil du være med på den store dugnaden mot marin forsøpling?

            

Vil du være med på den store dugnaden mot marin forsøpling? På Kystlotteriets nye rydde-stasjoner ved pumpestasjonen på Karihola og Annas fotspor på Sommerro finner du sekker, wire og lodd til utfylling for å være med i trekningen av flotte premier. Du også får sekker og lodd på Servicesenteret i Kristiansund kommune.

Når sekken er fylt med marint søppel, fyller du ut loddet og fester det til sekken. Behold kvitteringsdelen av loddet selv. Ta så et bilde av sekken med søppelet og loddet slik at informasjonen er lesbar, send så loddet til lodd@kystlotteriet.no

Fulle sekker festes på rydde-stasjonene ved bruk av karabinkroker, leveres på gjenvinningsstasjon på Hagelin eller legges inn i avfallsbeholdere langs kysten.

Ser lenkene nedenfor for mer informasjon; 

Kystlotteriet – Oppmuntrer til opprydding av marin forsøpling gjennom premiering

Premier – Kystlotteriet