For lag og organisasjoner

Her kan lag og organisasjoner finne ut mer om hvorfor, og hvordan de kan delta i Fritidskort ordningen.

Hvorfor skal lag og organisasjoner i Kristiansund være med på denne ordningen?  

Ordningen er laget for å gjøre terskelen for å delta i organiserte aktiviteter lavere, gjennom å dekke deler eller hele deltakeravgiften for barn og ungdom i Kristiansund.  

Ordningen er universell, og ikke stigmatiserende, noe som gjør at terskelen for å benytte seg av ordningen blir enda lavere.  

I tillegg vil alle aktiviteter som tilbys innenfor fritidskortet samles i en felles aktivitetsdatabase, som vil gjøre det enklere for barnet/ungdommen å se hvilke tilbud som er aktuelle for seg før de velger hvilken aktivitet de ønsker å starte med.  

 

Kriterier for lag og foreninger som vil tilby fritidskortaktivitet 

1. Aktiviteten må gjennomføres minimum 6-10 ganger pr. halvår. 

2. Aktiviteten må være for barn og unge mellom 6-18 år.  

3. Det må være en mulighet for en prøveperiode før barnet binder seg til aktiviteten. 

4. Trenere/aktivitetsledere skal ha gyldig politiattest. Dette gjelder for alle som jobber direkte med barn og unge. 

5. Prisen på aktiviteten kan ikke øke utover normal prisvekst.

 

Hvordan kan mitt lag registrere seg? 

1. Gå inn på følgende nettside: https://www.kristiansund.friskus.com/organisations/new 

2. Her må du først registrere en egen bruker, før du oppretter ditt lag. 

Friskus godkjenner alle lag manuelt, så det kan ta litt tid før ditt lag dukker opp i oversikten på kristiansund.friskus.com. 

3. Når ditt lag har blitt godkjent, kan du knytte ditt lag opp mot Fritidskortet. 

 

Brukerveiledning kan også lastes ned her: 

Opprette lag/organisasjon (PDF, 190 kB)

Koble til Fritidskort-løsningen (PDF, 225 kB)