Hva er fritidskortet?

Hva er Fritidskortet, og hvem kan få det?  

Dette er et tilbud til deg som er mellom 6 og 18 år!

Fritidskortet som et personlig gavekort på 1000 kr, som kun kan brukes på å betale medlemsavgift og kontingent for en eller flere faste og organiserte fritidsaktivitet. Alle barn og unge med folkeregistrert adresse i Kristiansund Kommune mellom får ett fritidskort hver i halvåret. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år, til og med kalenderåret du fyller 18 år.   Pengene på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn, og pengene kan som ikke brukes kan ikke overføres til søsken eller andre barn.

Fritidskortet er digitalt og hentes på kristiansund.friskus.com 

Du kan lese mer om hvordan du henter Fritidskortet her: 

Finner du ikke din klubb eller forening? 

Hvis ikke din klubb/forening er oppført som arrangør i Friskus, be dem enten følge veiledningen over, eller kontakte oss for hjelp. 

Hva dekker fritidskortet?  

Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil 1000 kr pr. barn pr. halvår. Treningsavgift, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret.

Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskort. (Husk at BUA låner ut mye forskjellig utstyr).

Hvis du har brukt fritidskortpengene, må du vente til neste halvår for å få nye fritidskortpenger.