Hovedoppgave: Redselsdøgnene i Kristiansund

Da Ole Kristian Pettersen gikk på luftkrigsskolen skrev han som kadett hovedoppgaven sin om bombingen og brannen i Kristiansund i 1940

Ole Kristian Pettersen var tidligere lufthavnsjef ved Kristiansund Lufthavn Kvernberget, og jobber nå sentralt i Avinor.

Hovedoppgaven til Pettersen  beskriver tiden like før krigen kom til oss, redselsdøgnene og evakueringen. I oppsummeringen settes det også fokus på hvorfor Kristiansund ble bombet. I denne hovedoppgaven konkluderes det med at bombingen skjedde for å gjøre Kristiansund ubrukelig for allierte styrker.

Oppgaven er gjengitt med tillatelse fra forfatteren, og kan leses i sin helhet ved å følge linken under.