Foreldreråd og samarbeidsutvalg

I henhold til barnehageloven § 4 skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplan for barnehagens pedagogiske innhold, ivaretar samarbeidet mellom hjem og barnehage samt deltar på evaluering av driften. Medlemmene i samarbeidsutvalget velges på foreldremøte og enhetsleder er ansvarlig for at samarbeidsutvalget etableres.

For driftsåret 2019-2020 har samarbeidsutvalget følgende representanter:

Ansattes repr.

Foresattes repr.

Styrer/sekretær

Robert W. Normann

Tlf.: 93871301

 

Vara for Robert:

Anne Marie Moe Haugen

Tlf.: 97073540

 

Siw Rita Fromholtz

Tlf.: 99552005

 

Karoline W. Granum

Tlf.: 94191851

 

Vara For Karoline/Siw: Toril Gustad

Tlf.: 45261984

 

Eigunn Stav Sætre

Tlf.: 97654294

 

Siri Beate Aae Loe

Tlf.: 91724968

 

Andreas Høgseth

Tlf.: 91546015

Reidun Vullum

Tlf.: 90797469

 

Camilla Eikrem

Tlf.: 97479308

 

Barnehagens foreldreråd består av alle foresatte. Foresatte ved Heinsa barnehage har valgt å ha en foreldregruppe. Medlemmene er med på å arrangere ulike trivselstiltak i barnehagen og de er delaktige med å legge til rette for et positivt barnehagemiljø for barna, ansatte og foresatte. Aktiviteter vil blant annet være dugnader, aksjonsdag, forbedring av uteområder, turer og opplevelser.

Foreldregruppa/aksjonsdagsgruppa for driftsåret 2019-2020:

Leif Ole Torske Husfest

Tlf.: 40860721

Robert Heggem

Tlf.: 90169383

Therese Gaarde- Landre

Tlf.: 95750937

André Sivertsen

Tlf.: 46803630

Anne Marie Hole Sjøflot

Tlf.: 40230219

Trond Aurmo

Tlf.: 97532783

Malin Elivie Strøm

Tlf.: 41641777